Muốn tìm Giáo Sư Nguyễn Văn Ngân (Nguyễn Quang Ngân?)

Muốn tìm Giáo Sư Nguyễn Văn Ngân (Nguyễn Quang Ngân?), nguyên giáo sư Anh Văn và Hiệu Trưởng trường Trung Học Công Lập Tây Ninh trước và sau 1975. Xin liên lạc hieuvan-ngo@sbcglobal.net
Thầy Nguyễn Quang Ngân, Giáo sư dạy Anh Văn ngồi hàng đầu mặc áo đen (bên trái) trong hình chụp với học sinh lớp Đệ Nhất Ban A năm 1965 (Thầy Ngân là Thầy dạy Anh Văn lớp Đệ Nhất B ban Anh Văn của Phạm Ngọc Lân năm 1965)

 

This entry was posted in Nhắn tin. Bookmark the permalink.