Nhắn tin

Muốn tìm Chị Hoa (Võ thị Hoa?)

Phạm Ngọc Lân, Irvine, CA, USA

Muốn tìm Chị Hoa (Võ thị Hoa?) lúc trước nhà ở ngã ba đường vô Thanh Điền, bạn học cùng lớp với Liễu Trần (con ông Tám bán vải, vợ của Nguyễn Văn Vẻ) và Liễu Cao, Tuyết, Sương, vân vân … Có “đi lính” nữ Quân Nhân. Có người em trai tên Long đi lính Hải Quân. Có người anh bị khiếm thị, có người chị có chồng là Thầy giáo (tên Chót).
Xin liên lạc về địa chỉ, telephone, hoặc email của Tây Ninh Đồng Hương Hội.

Comments Off on Muốn tìm Chị Hoa (Võ thị Hoa?)