Nhắn tin

Tìm đại Tá Tài, cựu tỉnh trưởng TN

Tôi tên NGUYỄN VẠN SỰ, bút danh nvs.Vũ Thụy từng phục vụ tại Phòng Báo Chí/Bộ Tư Lệnh BK.24 Kontum (dưới quyền TMT.Bùi Đức Tài). Lần gặp cuối cùng tại cổng Trường Bộ Binh Thủ Đức. Mong được biết tin Anh Chị Tài và các cháu. Nhân tiện xin hỏi thăm vết thương do đạn xuyên qua bàn tay anh Tài khi anh cầm ống liên hợp máy PRC25 chỉ huy mặt trận KT đã lành chưa ?
Thân kính.
Nguyễn Vạn Sự
Cell phone:   713- 815- 1141
Comments Off on Tìm đại Tá Tài, cựu tỉnh trưởng TN