Cáo phó-Phân ưu

Thư cảm tạ của ông Phạm Kim Đĩnh

CẢM TẠ

Kính chào quí vị

– Cựu Giáo sư trường Trung học Tây Ninh

– Quí vị Thầy Cô Liên trường Tây Ninh

– Tất cả Cựu học sinh Liên trường Tây Ninh

Chúng tôi Phạm kim Đĩnh, cựu học sinh Tây ninh, Hội trưởng Tây Ninh Đồng Hương Hội Úc Châu. Chúng tôi xin đại diện gia đình CHÂN THÀNH CẢM TẠ TẤT CẢ QUÝ VỊ đã điện thoại, email PHÂN  ƯU và CHIA BUỒN cùng gia đình chúng tôi.

XIN ĐA TẠ
Phạm Kim Đĩnh

Comments Off on Thư cảm tạ của ông Phạm Kim Đĩnh