TRẦN VIỆT HẢI: “Ngày tài tử miền Nam Việt Nam” Tại Orange County, Nam Cali August 8th 2015

Viet Hai pic

 

 

This entry was posted in Thông tin. Bookmark the permalink.