Phân Ưu cùng GĐ Nguyễn Thừa Long

Image - Phan uu Nguyen thi Luu

PHÂN ƯU

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:

Chị Nguyễn Huỳnh Cúc

Nữ Chánh Trị Sự

Thánh Thất Cao Đài New Orleans

Hiền nội của bạn Nguyễn Thừa Long,

cựu học sinh Trung Học Tây Ninh

Đã mãn phần vào ngày 2 tháng 2, 2016

(Nhằm ngày 24 tháng 12 năm Ất Mùi)

tại New Orleans, Hoa Kỳ

Hưởng thọ 64 tuổi

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng

bạn Nguyễn Thừa Long và tang quyến.

Nguyện cầu hương hồn chị Nguyễn Huỳnh Cúc

được về an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.

Một nhóm cựu giáo chức và cựu học sinh

LIÊN TRƯỜNG TÂY NINH

This entry was posted in Cáo phó-Phân ưu. Bookmark the permalink.