PHÂN ƯU – Chị Têrêsa LÊ THỊ MINH

Image - Phan uu Nguyen thi Luu

PHÂN ƯU

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:

Chị Têrêsa LÊ THỊ MINH

Cựu học sinh Trung Học Công Lập Tây Ninh

Đã được Chúa gọi về lúc 6 giờ 05 sáng ngày 12/2/2016

tại California, Hoa Kỳ

Hưởng thọ 66 tuổi

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng tang quyến.

Nguyện cầu hương hồn chị Têrêsa LÊ THỊ MINH

được sớm hưởng Nhan Thánh Chúa trên quê Trời.

Một nhóm cựu giáo chức và cựu học sinh

LIÊN TRƯỜNG TÂY NINH

This entry was posted in Cáo phó-Phân ưu. Bookmark the permalink.