Phân Ưu (Cựu Thiếu Tướng Đỗ Kế Giai)

Phan uu DO KE GIAI

image (2)

Nhận được tin buồn

Cựu Thiếu Tướng Đỗ Kế Giai

Nguyên Tư Lệnh Biệt Động Quân

Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Đã mệnh chung tại Dallas, Texas,

chiều ngày hôm nay Chủ Nhật 21-02-2016.

Hưởng thọ 87 tuổi.

Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến và nguyện cầu linh hồn Thiếu Tướng Đỗ Kế Giai sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

Hồ Văn Kỳ Thoại, Lê Minh Đảo, Lê Văn Tư, Nguyễn Thanh Liêm, Trần Thanh Điền,  Dương Ngọc Sum, Bồ Đại Kỳ, Bùi Cửu Viên, Phạm Mạnh Khuê,  Trần Huy Bìch, Võ Văn Xét, Võ Hoài Nam, Trần Nghĩa Hiệp, Nguyễn Hạnh Nhơn, Nguyễn Huy Quang, Châu Văn Tiên, Bích Châu, Nguyễn Văn Quí, Lê Văn Khoa, Lê Dinh, Trần Mộng Lâm, Chu Bá Yến, Gene Castagnetti, Hoàng Đình Báu, Cung Thúc Cần, Phan Đinh Minh, Trần Gia Phụng, Trần Huy Thọ, Peter Morita, Đỗ Văn Học, Bùi Mạnh Hùng, Phạm Kim,  Ngô Thiện Đức, Phạm Thái, Phạm Hồng, Vương Huê, Phạm Lưu Đat, Lưu Mạnh Bổng, Dương Viết Điền, Nguyễn Lý Sáng, Nguyễn Hữu Thời, Trương Ngọc Thạch, Đào Đức Nhuận, Tăng Đức Sơn, Vũ Duy Toại, Vũ Đình Trường, Vũ Đức, Phan Tấn Đạt, Phan Anh Dũng, Paul Vân, Du Miên, Lưu Anh Tuấn, Khiếu Long, Vi Sơn, Lê Tuấn, Phạm Đình San, HV Lan Nhi, Nina Castagnetti, Lý Tòng Tôn, Kiểu Mỹ Duyên, Aileen Mỹ Liên, Thanh Thanh Hồ, Debbie Lê, Băng Tâm, Trần Văn Thuần, Trương Hùng Việt, Trần Mạnh Chi, Lê Bình, và Trần Việt Hải.

 

Đống Thành Kính Ưu

This entry was posted in Cáo phó-Phân ưu. Bookmark the permalink.