Phân Ưu

Phân uu Trần Binh nam

Trần Bình Nam

 

Bình luận gia – Nhà văn

TRẦN BÌNH NAM

tên thật Trần văn Sơn

Hải Quân Trung Tá QLVNCH

HQ Khoá 4 Brest

Cựu Dân Biểu VNCH

đã mệnh chung ngày 11 tháng 3 năm 2016

hưỏng thọ 82 tuổi

Trong niềm thương tiếc sâu xa về sự ra đi của bình luận gia Trần Bình Nam, chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh của người quá vãng sớm an bình nơi cõi vĩnh hằng.

 

 

ÔB. Hồ Văn Kỳ Thoại, ÔB. Lê Minh Đảo, ÔB. Lê Văn Tư, ÔB. Nguyễn Thanh Liêm, ÔB. Trần Thanh Điền, ÔB. Phạm Đình San,  ÔB. Bồ Đại Kỳ, ÔB. Chu Bá Yến, Ô. Hoàng Đình Báu, ÔB. Gene-Nina Castagnetti, ÔB. Lê Triệu Đẩu, ÔB. Nguyễn Tiến Ích, ÔB. Dương Ngọc Sum, Ô. Trần Huy Bích,  ÔB. Lê Văn Khoa, ÔB. Trần Mộng Lâm, ÔB. Nguyễn Lương Tuyền, ÔB. Nguyễn Thanh Trang, ÔB. Lê Minh Nguyên, ÔB. Nguyễn Xuân Dục, ÔB. Vi Anh Bùi Văn Nhân, ÔB. Nguyễn Đạt Thịnh, ÔB. Nguyễn Vi Sơn, ÔB. Paul Vân, ÔB. Phan Lạc Phúc, ÔB. Nguyễn Quang Huy – Minh Đức Hoài Trinh, ÔB. Nguyễn Trọng Nho, ÔB. Vĩnh Điện, ÔB. Vũ Hối, ÔB. Nguyễn Thìn TS, ÔB. Phan Lạc Tiếp, ÔB. Trần Trung Đạo, ÔB. Trần Gia Phụng, ÔB. Hoàng Thượng Dung, ÔB. Phan Ni Tấn, ÔB. Lê Hân, ÔB. Luân Hoán, ÔB. Yên Sơn, ÔB. Phạm Gia Cổn, ÔB. Trần Văn Thuần, ÔB. Vũ Văn Lộc, ÔB. Dương Đức Phước, , B. Kiều Mỹ Duyên, B. Như Hảo, ÔB. Trần Trọng Nhân, ÔB. Bùi Mạnh Hùng, ÔB. Phan Anh Dũng, ÔB. Khiếu Long, ÔB. Nguyễn Quý Đại, ÔB. Võ Thanh Thời, ÔB. Lê Khắc Hải, ÔB. Chinh Nguyên, Ô. Tăng Đức Sơn, ÔB. Phan Đình Minh, ÔB. Lê Dinh,  ÔB. Lưu Mạnh Bổng, B. Nguyễn Băng Tâm, ÔB. Lý Tòng Tôn, B. Hồng Vũ Lan Nhi, ÔB. Bùi Văn Chúc, ÔB. Lê Binh, ÔB. Lê Tuấn, ÔB. Lê Tất Điều, ÔB. Phạm Quốc Bảo, ÔB. Trần Mạnh Chi, ÔB. Lưu Anh Tuấn, ÔB. Phạm Lưu Đạt, ÔB. Phạm Kim, ÔB. Phạm Xuân Thái, Ô. Nguyễn Văn Sáng CB, ÔB. Trương Hùng Việt, ÔB. Nguyễn Văn Thành, ÔB. Dương Viết Điền,  ÔB. Võ Đại Tôn, ÔB. Vĩnh Liêm, ÔB. Vũ Đình Trường, B. Nguyễn Thị Mỹ Liên, ÔB. Vương Huê,  ÔB. Pham Hồng Thái,  ÔB. Vương Trùng Dương, Ô. Nguyễn Hữu Thời, ÔB. Đào Đức Nhuận, ÔB. Trương Ngọc Thạch, ÔB. Nguyễn Lý Sáng,  ÔB. Thái Tú Hạp, ÔB. Phạm Kim Long, ÔB. Đỗ Văn Học, ÔB. Trần Tấn Quốc, ÔB. Thái Hoa Chi, ÔB. Vũ Duy Toại, Ô. Peter Morita, Ô. Phan Tấn Đạt, ÔB. Ngô Thiện Đức và ÔB. Trần Việt Hải – Nhóm Truyền Thông Từ Cánh Đồng Mây cùng Hội Nhân Ảnh Tân Văn.

 

 

Đồng Thành Kính Phân Ưu

 

 

This entry was posted in Cáo phó-Phân ưu. Bookmark the permalink.