CHIA BUỒN (Hiền tài Võ Kim Hà)

chia buon

CHIA BUỒN

 

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:

 Hiền Tài VÕ KIM HÀ

Nguyên Giáo sư Trường Nữ Trung Học NGỌC VẠN (Tỉnh Tây Ninh)

Vừa qui vị vào lúc 2 giờ 25 phút ngày 09 tháng 2 Bính Thân  (DL: 17-3-2016)

Hưởng thọ: 79 tuổi

Chúng tôi xin thành kính chia buồn cùng tang gia, quý quyến.

Cầu nguyện Đức CHÍ TÔN, Đức PHẬT MẪU, các Đấng Thiêng Liêng, Địa Tạng Vương Bồ Tát cứu độ hương linh Hiền Tài VÕ KIM HÀ siêu thăng tịnh độ, sớm trở về nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

THÀNH KÍNH CHIA BUỒN

San Jose, ngày 17-3-2016.

Hiền Tài Hồ Xưa và gia đình

This entry was posted in Cáo phó-Phân ưu. Bookmark the permalink.