Phân ưu (Bà Võ Kim Hà)

 Image - Phan uu Nguyen thi Luu

PHÂN ƯU

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:

Võ Kim Hà

Hiền Tài Tòa Thánh Cao Đài

Cựu Giáo Sư Nữ Trung Học Ngọc Vạn Tây Ninh

Đã mãn phần vào ngày 17 tháng 3, 2016

(Nhằm ngày 9 tháng 2 năm Bính Thân)

tại Tây Ninh, Việt Nam

Hưởng thọ 79 tuổi

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng tang quyến.

Nguyện cầu hương hồn Bà Võ Kim Hà

được về an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.

Một nhóm cựu giáo chức và cựu học sinh

LIÊN TRƯỜNG TÂY NINH

This entry was posted in Cáo phó-Phân ưu. Bookmark the permalink.