Cáo phó (Vương ngoc Em)

Cáo phó

 cross

Gia đình chúng tôi xin trân trọng thông báo cùng quý thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần:

Anh của chúng tôi là

Ông Tôma VƯƠNG NGỌC EM

Cựu Giáo sư Hội họa trường Trung Học Công Lập Tây Ninh

Sinh năm 1934 tại Tây Ninh

 Đã về với Chúa lúc 1 giờ 10 trưa

thứ Bảy, 26 tháng 3 năm 2016

tại Tây Ninh

 

Hưởng thọ 82 tuổi

Lễ hỏa táng sẽ được cử hành vào lúc 10 giờ sáng

thứ hai, 28 tháng 3 năm 2016

và an táng tại nghĩa trang Công Giáo Tây Ninh.

Tang gia đồng khấp báo

Vương Kim Xuyến, Las Vegas, Hoa Kỳ

Vương Văn Lê, Oklahomoma City, Hoa Kỳ

Vương Thanh Long, San Jose, Hoa Kỳ

Vương Minh Mẫn, Tây Ninh, Việt Nam

This entry was posted in Cáo phó-Phân ưu. Bookmark the permalink.