Thông tin

ĐẶC SAN XUÂN TÂY NINH BẮC CALIFORNIA 2017

ĐẶC SAN XUÂN TÂY NINH BẮC CALIFORNIA 2017

Để chuẩn bị cho Đặc San Tây Ninh Đồng Hương Hội 2017 được sớm phát hành và đúng thời hạn, kính mời quý đồng hương và thân hữu Tây Ninh viết bài và gởi về cho Hội trước ngày 4 tháng 9, 2016, tại 1 trong các điện thư sau đây:

duyvan2011@gmail.com

tuongnguyen169@ gmail.com

vanlantruong@gmail.com

khietmtran@aol.com.

Mọi thắc mắc, xin vui lòng gọi số: 408-759-9339.

Chủ đề: Những kỷ niệm liên hệ đến Tây Ninh, trước 1975 cũng như hiện tại.

 

Trân Trọng,

San Jose, Ngày 10 tháng 7 năm 2016

Thay mặt BCH TNĐHH Bắc California

Trương Thị Vân Lan, Hội Trưởng.

Comments Off on ĐẶC SAN XUÂN TÂY NINH BẮC CALIFORNIA 2017