PHÂN ƯU (Cụ bà Remedios Buera Baesa)

phan uu

 

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:

Cụ bà Remedios Buera Baesa

 Thân mẫu của anh Francisco Baesa,

 phu quân của

bạn Kamila Hằng Phương,

cựu học sinh Trung Học Tây Ninh

cựu giáo chức Tây Ninh.

Đã mãn phần vào ngày 3 tháng 9, 2016

tại Phi Luật Tân

Hưởng thọ 97 tuổi

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng

hai bạn Francisco Baesa,

Kamila Hằng Phương

và tang quyến.

Nguyện cầu hương hồn cụ bà Remedios  Buera Baesa

được về an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.

Một nhóm cựu giáo chức và cựu học sinh

LIÊN TRƯỜNG TÂY NINH

This entry was posted in Cáo phó-Phân ưu. Bookmark the permalink.