Phân ưu (Thầy Mai văn Sít)

phan uu

PHÂN ƯU

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:

Thầy Mai Văn Sít

nguyên giáo sư

Trung Học Công Lập Tây Ninh.

Đã mãn phần vào ngày 5 tháng 9, 2016

tại Tây Ninh

  Hưởng thọ 82 tuổi

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng tang quyến.

Nguyện cầu hương hồn Thầy Mai Văn Sít

được về an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.

Một nhóm cựu giáo chức và cựu học sinh

LIÊN TRƯỜNG TÂY NINH

This entry was posted in Thông tin. Bookmark the permalink.