Phân Uu – Cụ Bà Trịnh thị Thao

PHÂN ƯU

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:

Cụ Bà Trịnh Thị Thao

thân mẫu của quý bạn:

Nguyễn Văn Lịnh, Nguyễn Thị Chiến,

Nguyễn Thị Đấu, Nguyễn Thị Nhường

cựu học sinh Tây Ninh.

Đã mãn phần vào ngày 10 tháng 3, 2017

tại Tây Ninh

Hưởng thọ 90 tuổi.

Lễ An Táng đã được cử hành

vào ngày 12/3/2017

tại Cực Lạc Thái Bình, Tây Ninh.

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng tang quyến.

Nguyện cầu hương linh Cụ Bà Trịnh Thị Thao

được an nghĩ nơi cõi vĩnh hằng.

Một nhóm cựu giáo chức và cựu học sinh

LIÊN TRƯỜNG TÂY NINH

This entry was posted in Cáo phó-Phân ưu. Bookmark the permalink.