THƯ MỜI THAM DỰ TRẠI HÈ THÂN HỮU

LIÊN TRƯỜNG TÂY NINH

THƯ MỜI THAM DỰ TRẠI HÈ THÂN HỮU
CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC VIỆT NAM CỘNG HOÀ
VÀO NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 2017
TỪ 10 GIỜ SÁNG ĐẾN 4 GIỜ CHIỀU
TẠI MILE SQUARE PARK, FOUNTAIN VALLEY, CA
* **
Kính thưa quý Thy Cô, quý bn Đng Môn và quý Thân Hu
Xin trân trng thông báo là năm nay Liên Trưng Tây Ninh
tham d sinh hot Tri Hè Thân Hu các trưng
Trung Hc VNCH vào ngày gi nêu trên.
LTTN kính mi quý Thy Cô, quý bn Đng Môn và Thân Hu
cùng gia đình đến tham d tri hè tht đông đo đ cùng nhau siết cht
tình “tương thân tương ái” vi các trưng bn và đng thi có mt ngày
hè năm 2017 tht vui v.
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI
TM. BAN TỔ CHỨC
Kamila Hằng Phương
Nguyễn Lý Sáng
 
Hướng dẫn:
1) Vị trí trại hè: Mile Square Park, khu Forest Shelter, nằm phía đường Euclid, dưới đường Heil.
2) Đậu xe: Dọc theo đường Euclid: miễn phí, cần đi sớm mới có chỗ .
3) Đậu xe trong Park: $5.00 – Vào cổng chính trên đường Euclid, mé gần đường Warner.
 
Xin xem Flyer bên dưới
This entry was posted in Thông Báo. Bookmark the permalink.