Tìm người thân

Muốn tìm Huỳnh thị Hoa, chồng là Trần Long trước ở Tây Ninh Gò Dầu Hạ, nay ở thành phố Fullerton. Xin liên lạc với Cúc ở số điện thoại (562 587 3995).

This entry was posted in Nhắn tin. Bookmark the permalink.