Cáo phó-Phân ưu

Phân Ưu (Gs Phạm Bạch Tuyết)

PHÂN ƯU

 

Tây Ninh Đồng Hương Hội USA chúng tôi vừa nhận được tin buồn:

 

Giáo sư Phạm Bạch Tuyết

Giáo sư trường trung học công lập Tây Ninh

 

Vừa mãn phần vào ngày 16 tháng 9 năm 2020

tại thành phố Medina, Ohio, USA

Hưởng thọ: 83 tuổi

Chúng tôi xin thành kính chia buồn cùng gia đình các hiếu nam

của giáo sư Phạm Bạch Tuyết và toàn thể tang quyến.

Cầu nguyện Hương Linh GS Phạm Bạch Tuyết sớm

Siêu Thăng Tịnh Độ.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Ông bà đại tá Nguyễn văn Qúi – Cựu HT/TNĐHH USA

Ông bà Nguyễn Lý Sáng – Cựu HT/TNĐHH USA

Ông bà Phạm Ngọc Lân – HT/TNĐHH USA

Ông bà Ngô Thiện Đức – Cựu HT/TNĐHH USA

Ông bà Hoa Thế Nhân – Cựu HT/TNĐHH USA

Ông bà đại tá Võ văn Xét – HĐNT/TNĐHH USA

Ông bà trung tá Hoàng Bá Tất – HĐNT/TNĐHH USA

Bà Vương thị Phước – HĐNT/TNĐHH USA

Bà Nguyễn ngọc Kề – HĐNT/TNĐHH USA

Bà Lê thị Thiếp – HĐNT/TNĐHH USA

Comments Off on Phân Ưu (Gs Phạm Bạch Tuyết)