Cáo phó-Phân ưu

Tưởng nhớ cô Phạm Bạch Tuyết

Cô là thần tượng của học sinh

Danh gia vọng tộc từ gia đình

Lại thêm kiến thức Cô rộng lớn

Như mặt trời rọi sáng bình minh!

Cả bầu nhiệt huyết Cô mang tới

Trung Học Tây Ninh… dạy tận tình

Học trò – bè bạn đều kính nể

Xin Cuối Đầu Khấn Trước Hương Linh!!!

 

Saigon tháng 9/2020

Vkp đạm phương

Comments Off on Tưởng nhớ cô Phạm Bạch Tuyết