• Nhắn tin

  Tìm đại Tá Tài, cựu tỉnh trưởng TN

  Tôi tên NGUYỄN VẠN SỰ, bút danh nvs.Vũ Thụy từng phục vụ tại Phòng Báo Chí/Bộ Tư Lệnh BK.24 Kontum (dưới quyền TMT.Bùi Đức Tài). Lần gặp cuối cùng tại cổng Trường Bộ Binh Thủ Đức. Mong được biết tin Anh Chị Tài và các cháu. Nhân tiện xin hỏi thăm vết thương do đạn xuyên qua bàn tay anh Tài khi anh cầm ống liên hợp máy PRC25 chỉ huy mặt trận KT đã lành chưa ? Thân kính.Nguyễn Vạn Sự n.velosolex@yahoo.com Cell phone:   713- 815- 1141

  Comments Off on Tìm đại Tá Tài, cựu tỉnh trưởng TN
 • Nhắn tin

  Đồng Hương Trần Trọng Nhân (Văn Đàm Vàm Cỏ Đông)

  Nhờ Anh Nhân liên lạc để mời các văn hữu Tây Ninh sau đây tham gia vào Văn Đàn Vàm Cỏ Đông: Tâm Bền (butnhomgoidan@yahoo.com) Nguyễn Hữu Của (CKSnguyen@yahoo.com) Nguyên Bông (nguyenbong72@yahoo.com) Lê Thị Hoài Niệm/Tuyết Lê (lethihoainiem@yahoo.com) Trương Duy Cường (Truongduycuong37@yahoo.com) Vũ Châu Sa (vuchausa@yahoo.com) Nguyễn Hữu Nghĩa (tapchilangvan@yahoo.com) Nguyễn thị Bé Bảy (bebeliem@aol.com) Lê Thượng (lethuong2007@hotmail.com) Vân vân…  

  Comments Off on Đồng Hương Trần Trọng Nhân (Văn Đàm Vàm Cỏ Đông)
 • Nhắn tin

  Huỳnh Hữu Phỉ (Pháp Quốc)

  Xin Anh Phỉ liên lạc với người bạn học cũ hơn nửa thế kỷ qua của Anh là Anh Phạm Văn Võ ở Atlanta, Georgia: 2916 Grand Avenue SW, Atalanta, GA 3015-9018

  Comments Off on Huỳnh Hữu Phỉ (Pháp Quốc)
 • Nhắn tin

  Tìm chị Hồ thị Thu Hà

  Bùi Thanh Thế, WA, USA Cựu học sinh Trung Học Công Lập Tây Ninh 1956-1963 muốn tìm chị Hồ thị Thu Hà, em của Thầy Đồng (chị của Thu Vân) nhà ở gần quán Đồng Quê ngày trước. Xin liên lạc về thebui505@yahoo.com .

  Comments Off on Tìm chị Hồ thị Thu Hà
 • Nhắn tin

  Muốn tìm Chị Hoa (Võ thị Hoa?)

  Phạm Ngọc Lân, Irvine, CA, USA Muốn tìm Chị Hoa (Võ thị Hoa?) lúc trước nhà ở ngã ba đường vô Thanh Điền, bạn học cùng lớp với Liễu Trần (con ông Tám bán vải, vợ của Nguyễn Văn Vẻ) và Liễu Cao, Tuyết, Sương, vân vân … Có “đi lính” nữ Quân Nhân. Có người em trai tên Long đi lính Hải Quân. Có người anh bị khiếm thị, có người chị có chồng là Thầy giáo (tên Chót). Xin liên lạc về địa chỉ, telephone, hoặc email của Tây Ninh Đồng Hương Hội.

  Comments Off on Muốn tìm Chị Hoa (Võ thị Hoa?)