• Thông tin

    Chung Thảo Bảy bài Đúc Kết Hội nghị Thống Nhất Chính tả Tiếng Việt tại Hải Ngoại

    Tổ chức vào hai ngày 11 và 12 tháng Tám năm 2018, tại hội trường Coastline Community College, Garden Grove, Orange County, California Hoa Kỳ. Cao Văn Hở, Ph.D.,  Trưởng Ban Đúc Kết      8/30/2018 Hội nghị Thống Nhất Chính Tả Tiếng Việt tại Hải Ngoại năm 2018 đã qui tụ trên 100 giáo chức ghi danh gồm những Thầy cô hiện đang giảng dạy tiếng Việt tại các Trung Tâm Việt Ngữ ở Hoa Kỳ, Canada, Nhật, Úc và các nơi khác trên thế giới. Mục tiêu của Hội nghị là thống nhất chính tả chữ viết tiếng Việt tại hải ngoại, hoàn chỉnh và hệ thống hoá tiếng…

    Comments Off on Chung Thảo Bảy bài Đúc Kết Hội nghị Thống Nhất Chính tả Tiếng Việt tại Hải Ngoại