Vẫn cứ yêu em           Trần Việt Hải Los Angeles

Valentine, Feb. 14th, Yêu Thương      Trần Việt Hải, Los Angeles

Mất Gốc hay Mất Đảng      Trần Việt Hải, Los Angeles

Nỗi Nhớ Quê Hương      Trần Việt Hải, Los Angeles

Lê Văn Khoa: Một Người Việt Nam      Trần Việt Hải, Los Angeles

Bài Tình Ca Muôn Thuở     Trần Việt Hải. Los Angeles

Xin chia tay chào bác Võ Phiến      Trần Việt Hải, Los Angeles

Tôi đọc “Những Mảnh Vụn” của nhà văn Tiểu Tử     Trần Việt Hải, Los Angeles

Viện Bảo Tàng J. Paul Getty      Trần Việt Hải, Los Angeles

Khi Thuở Thơ Ấu Trở Về     Trần Việt Hải, Los Angeles

Paris et Son Amour Éternel     Trần Việt Hải, Los Angeles

Chúc Mừng Đại Hội Sinh Viên Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang Kỳ II     Trần Việt Hải, Los Angeles

Chiều Cuối Tuần bên “Văn Nhân & Tình Sử”     Trần Việt Hải, Los Angeles

Chuyện tình của nhà văn Max Steele    Trần Việt Hải, Los Angeles

Cô đơn và một mình     Trần Việt Hải, Los Angeles

Khi tình yêu  khác chủng tộc     Trần Việt Hải, Los Angeles

Tô cháo huyết     Tiểu Tử

Thèm     Tiểu Tử

Tóc trắng     Tiểu Tử