Cơ Cấu Tổ Chức

Hội Đồng Niên Trưởng

 • Cựu Đại Tá Trần Ngọc Nguyên
 • Cựu Đại Tá Trần Cửu Thiên
 • Cựu Đại Tá  Võ Văn Xét
 • Cựu Trung Tá Hoàng Bá Tất
 • Ông Đặng Minh Dương
 • Cựu Đại Tá Nguyễn Văn Quí
 • Cựu Đại Tá Bùi Đức Tài
 • Bà Lê Thị Thiếp (Quả Phụ Cố Niên Trưởng Đặng Văn Trọng)
 • Bà Nguyễn Ngọc Kề
 • Bà Vương Thị Phước (Quả Phụ Cố Niên Trưởng Tạ Thành Long)

Ban Cố Vấn

 • Cựu Hội Trưởng Nguyễn Lý Sáng
 • Cựu Hội Trưởng Nguyễn Văn Quí

Ban Điều Hành TNĐHH-USA nhiệm kỳ 2016 – 2020

 • Hội Trưởng: Phạm Ngọc Lân
 • Phó Nội Vụ: Võ Hồng Hoa
 • Phó Ngoại Vụ: Đỗ Tân Khoa
 • Phó Ngoại  Vụ: Nguyễn Hữu Thu
 • Tổng Thư Ký: Tạ Thành Long Quốc Đức
 • Phụ Tá Tổng Thư Ký Kiêm Thủ Quỹ: Trương Anh Thư

Các Tiểu Ban

 • Kế Hoạch: Phan Phong
 • Báo Chí: Truyền Thông: Đỗ Tân Khoa
 • Thể Thao: Thanh Văn Hoàng, Thanh Văn Hiếu, Nguyễn Hồng Minh, Phan Phong.
 • Kỹ Thuật: Đỗ Thanh Hải (TX), Phước Trịnh, Huy Trần, Khoa Nguyễn (Riverside), Phạm Tú, Phan Thanh Hiệp, Phan Phong.
 • Camera & Video: Khoa Nguyễn (Riverside), Phong Trần.
 • Văn Nghệ: Phạm Tú, Quỳnh Nguyễn, Nghĩa Bùi.
 • Văn Hóa – Xã Hội & Sinh Hoạt: Nga Trần, Phan  An, Thoại Võ.
 • Tiếp Tân & Khánh Tiết : Trần Kim Kha, Tú Phạm, Quỳnh Nguyễn, Thanh Tăng, Thanh Nguyễn, Lê Bích Châu.
 • Ẩm Thực: Trần Kim Kha, Lê Bích châu, Nguyễn Kim Liên.
 • Website: Thái Phạm

Đại diện địa phương

 • Orange County: Võ Hồng Hoa
 • Pomona: Nguyễn Hữu Thu
 • Riverside: Khoa Nguyễn
 • San Diego: Khánh Hồ, Phan Thanh Hiệp
 • Los Angeles: Thanh Văn Hoàng, Trần Ngọc Thy
 • La Puente: Phước Trịnh

Ban Thực Hiện Đặc San Tây Ninh Quê Tôi

 • Phạm Ngọc Lân   lanpham9@hotmail.com
 • Trần Việt Hải   viethai712@gmail.com
 • Lê Bình   nangtheky21@gmail.com
 • Thái Phạm  thaihpham@gmail.com