Đặc San Liên Trường Tây-Ninh

Đặc San Liên Trường Tây-Ninh được thành lập nhằm tạo điều kiện liên lạc giữa quí Thầy, Cô, các cựu học sinh và quí phụ huynh của tất cả các trường học thuộc tỉnh Tây-Ninh. Đồng thời, đây cũng là một nhịp cầu để quí vị đồng hương chia xẻ những kỷ niệm vui buồn dưới mái trường xưa.

Kính mời quí vị hãy lật qua trang giấy này … cùng nhau sống lại những chuỗi ngày dạy học, cắp sách đến trường, những ngày mà rất nhiều tác giả gọi là “vàng son”, ôn lại kỷ niệm, để tìm lại với nhau, bắt lại nhịp cầu, tương thân tương trợ về tinh thần lẫn vật chất. Được vậy thật là điều đáng quí cho chúng ta trong cuộc sống xa quê hương ngàn dặm mà vẫn giữ được bên mình những hình ảnh yêu quí của con người và đất Tây-Ninh của chúng ta.

Mong lắm thay!

Ban Thực hiện LTTN

***

Top