Đặc San Liên Trường Tây-Ninh – Kỷ Niệm Hội Ngộ III – 2013

Bên lòng canh cánh nhớ Tây Ninh,
Thầy cũ trường xưa bạn chúng mình,
Thơ phú văn chương ơn tứ bửu,
Gặp nhau nắng ấm chuyện tâm tình.

đh Nguyễn Văn Quí

Mục lục

Hinh Bia 1