Tình khúc mùa xuân, Sĩ Phú, CD Tình ca Ngô Thụy Miên