PICNIC HÈ 2017 TÂY NINH ĐỒNG HƯƠNG HỘI BẮC CALIFORNIA

PICNIC HÈ 2016 TÂY NINH ĐỒNG HƯƠNG HỘI BẮC CALIFORNIA

Tay Ninh DHH (1)

Có lẽ đây là là hội đồng hương non trẻ nhất của cộng đồng người Việt tại Bắc California; đó là Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc California. Picnic Hè 2016 được tổ chức … Read more

Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc Cali – Xuân Bính Thân 2016 Part I

Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc Cali – Xuân Bính Thân 2016 Part II

Picnic hè tại Lake Cunningham  Park, San Jose, CA

TN