Liên lạc (BCL)

Tây-Ninh Đồng Hương Hội Bắc Cali

125 N. Jackson Ave., Suite # 104

San Jose, CA 95116

Phone: 408 – 205 – 6379

Email: khietmtran@aol.com