Nhớ mái nhàa một mảnh vườn,

Nhớ hàng dừa trái mọc ven mương,

Nhớ buồng cau trổ bông thơm tỏa,

Nhớ thửa ruộng màu ngào ngạt hương,

Nhớ Mẹm gầy đầu nón lá,

Nhớ Cha đau yếu tóc phơi sương,

Nhớ Bà con sống đời lam lũ,

Nhớ đến Quê Hương luống đoạn trường!!!

 

 Vàm Cỏ Lê Thánh Sùng