Ban Quản Trị Tây Ninh Đồng Hương Hội xin thông báo cùng toàn thể đồng hương những tin buồn nhận được sau đây:

 

-Cụ Bà Ngô thị Tới, thân mẫu của ĐH Thái Văn Miêng, đã từ trần ngày 23-09-2006 tại Sóc Trăng – Việt Nam, hưởng thọ 90 tuổi

-Ông Huỳnh văn Chương, pháp danh Thiện Duyên, thân phụ của ĐH Huỳnh thị Liên Hoa cũng là anh ruột cuả 2 ĐH Huỳnh thị Yến và Huỳnh thị Thu Hương đã từ trần ngày 30-12-2006 tại Tây Ninh-Việt Nam hưởng thọ 71 tuổi.

ĐH Nguyễn văn Tẩu từ trần ngày 07-01-2007 tại Sydney, hưởng thọ 63 tuổi

Huỳnh văn Quan, nhũ danh Nguyễn thị Kim Huyền, thân mẫu của ĐH Huỳnh Hoàng Hải và là hiền tỷ của hai ĐH Nguyễn văn Thinh, Nguyễn văn Thiệu đã từ trần 13-01-2007 tại Tây Ninh-Việt Nam, hưởng thọ 67 tuổi.

Cụ bà Lưu Tường nhũ danh Lê thị Ngữ, nhạc mẫu & thân mẫu của ĐH Nguyễn thành Đởm & Lưu thị Huệ Chiêu, đã từ trần ngày 04-02-2007 tại Saigon-Việt Nam, hưởng thọ 105 tuổi.

Thân hữu giáo sư tiến sĩ Lương Minh Đáng đã đột ngột từ trần ngày 12-08-2007 tại Melbourne, hưởng thọ 65 tuổi.

Cụ Ông Vương Văn Tuần, thân phụ ĐH Vương văn Ký, đã từ trần ngày 01-01-2008 tại Tây Ninh-Việt Nam, hưởng thọ 97 tuổi.

Cụ bà Nguyễn thị Bảy, thân mẫu của thân hữu Nhâm Ngọc, đã từ trần ngày 02-01-2008, hưởng thọ 78 tuổi.

Cụ bà Đổng thị Nàng, thân mẫu của đồng hương Nguyễn thị Năm, đã từ trần ngày 04-01-2008, hưởng thọ 86 tuổi.

Ban Quản Trị cùng toàn thể đồng hương Tây Ninh xin chia buồn cùng quý tang quyến có người thân qua đời và thành kính cầunguyện hương hồn các vị quá cố sớm được siêu thăng tịnh độ.