Ban Quản Trị Tây Ninh Đồng Hương Hội xin thông báo cùng toàn thể đồng hương Tây Ninh những tin vui nhận được sau đây:

 

-Anh Chị ĐH Nguyễn Văn Hưng làm lễ thành hôn cho thứ nam  Nguyễn Quốc Việt đẹp duyên cùng cô Dương Kiều Vân, thứ nữ của Ông Bà Dương Đại Hiếu, Đà Lạt-Việt Nam. Hôn lễ được cử hành tại Sydney ngày 15-07-2006.

 

-Anh chị ĐH Thái Văn Miêng làm lễ thành hôn cho thứ nam Thái Nguyệt Công Định đẹp duyên cùng cô Nguyễn thị Đẹp, thứ nữ của Bà Nguyễn thị Cát, Phú Quốc-Việt Nam. Hôn lễ được cử hành tại Phú Quốc-Việt Nam ngày 23-12-2006.

 

-Anh chị Nguyễn Hiền Phú làm lễ thành hôn cho trưởng nam Andrew Phúc Nguyễn đẹp duyên cùng cô Sarah Rebecca Joyce Verhoeven, trưởng nữ của ông bà Sharon Verhoeven, Blue Mountains-NSW. Hôn lễ được cử hành tại Sydney ngày 21-04-2007.

 

-Chị ĐH Đặng Hữu Trí làm lễ vu quy cho thứ nữ  Đặng Hồ Bích Tuyền (Carolina) đẹp duyên cùng cậu Kjell Samkopf, thứ nam của Bà quả phụ Bjarne Samkopf, Oslo-Norway. Hôn lễ được cử hành tại Sydney ngày 05-05-2007.

 

-Anh chị ĐH Lê Tấn Tài làm lễ thành hôn cho thứ nam Anthony Lê đẹp duyên cùng cô Anh Thư Huỳnh, thứ nữ cuả ông bà Huỳnh Ngọc Có, Sydney-NSW. Hôn lễ được cử hành tại Sydney ngày 20-10-2007.

 

-Chị ĐH Mai Công Trổ làm lề thành hôn cho thứ nam Vinh Mai đẹp duyên cùng cô Wallis Wu, ái nữ của ông bà Po Sum Wu, Bắc Kinh-Trung Quốc. Hôn lễ được cử hành tại Sydney ngày 17-11-2007.

Ban Quản Trị và toàn thể đồng hương Tây Ninh thành thật chung vui cùng các hội viên có được dâu hiền rễ thảo và cầu chúc cho các cháu được

TRĂM NĂM HẠNH PHÚC