Tin tức (Bắc Cali)

MỘT VÀI NÉT VỀ TÂY NINH

Lê Bình

Tây Ninh là một tỉnh thuộc miền Đông Nam Kỳ. Tỉnh lỵ Tây Ninh nằm cách Sài Gòn khoảng 99 km theo đường quốc lộ 1 (nay là QL 22) hướng về Nam Vang, Cao Miên… READ MORE

PICNIC HÈ 2017 TÂY NINH ĐỒNG HƯƠNG HỘI BẮC CALIFORNIA

Lê Bình

Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc California tổ chức Picnic Hè năm thứ 3 tại Emma Prusch Farm Park, 647 S. King Rd., San Jose CA 95116 từ 10:00am đến 4:00pm ngày Chủ nhật 16 tháng 7 năm 2017… READ MORE

PICNIC HÈ 2016 TÂY NINH ĐỒNG HƯƠNG HỘI BẮC CALIFORNIA

Lê Bình

Picnic Hè 2016 được tổ chức tại Emma Prusch Farm Park, 647 S. King Road, San Jose, CA 95116 từ 10:00am đến 4:00pm ngày Chủ nhật 14 tháng 8 năm 2016… READ MORE

PICNIC HÈ 2015 TÂY NINH ĐỒNG HƯƠNG HỘI BẮC CALIFORNIA

Lê Bình

Như bao nhiêu người Việt tị nạn tại San Jose, lập hội ái hữu đồng hương để mỗi năm gặp nhau vài lần cho đỡ nhớ quê. Dân Tây Ninh cũng vậy; nhưng trể tràng hơn người ta nhiều lắm. Tuy nhiên, sinh sau đẻ muộn …cho tới năm 2013 mới có mặt trong các sinh hoạt tại địa phương, dân tây Ninh đã nhanh chóng quây quần cũng được vài lần… READ MORE

PICNIC HÈ 2014 TÂY NINH ĐỒNG HƯƠNG HỘI BẮC CALIFORNIA

Lê Bình

Có lẽ đây là là hội đồng hương non trẻ nhất của cộng đồng người Việt tại Bắc California ”ra mắt” các hội đoàn bạn trong một buổi Pinic Hè; đó là Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc California. Picnic được tổ chức tại ALDER LEAF PINIC SITE, Lake Cunningham  Park, 2305 S. White Road, San Jose, CA 95148 từ 10:00am đến 4:00pm ngày Chủ nhật 17 tháng 8 năm 2014 … READ MORE