“Tây-Ninh Đồng Hương Hội” (TNĐHH) được thành lập vào khoảng cuối thập niên 1930 tại Sài Gòn. Vào năm 1940, Thủ Tướng Nguyễn văn Tâm có ký một sắc lệnh cấp cho Hội một nơi để làm trụ sở tại Cầu Kho trên đường Nguyễn Cư Trinh trước kia.  Tây-Ninh Đồng Hương Hội (Sài Gòn) là nơi các công, tư chức và đồng bào quê quán ở Tây-Ninh quy tụ và thương yêu lẫn nhau như “anh chị em bà con” một nhà.  Hai ông hội trưởng sau cùng là Trần văn Thử, cựu hiệu trưởng trường Trung Học Petrus Ký và trường Trung Học Công Lập Tây-Ninh và ông Đỗ văn Rỡ, cựu Đổng Lý Văn Phòng Bộ Nội Vụ.  Một thành viên của TNĐHH-Sài Gòn hiện cư ngụ tại Milpitas, Bắc California là cụ Võ Tô, năm nay (2012) đã hưởng thượng thọ 93 tuổi.

Mục đích chánh của TNĐHH là để nuôi dưỡng tinh thần tương-thân tương-ái của đồng hương Tây-Ninh và thân hữu, cũng như để bảo tồn và phát huy những truyền thống văn hoá tốt đẹp của quê nhà. Kính mong quý vị đóng góp ý kiến, bài vở và các hình ảnh về Tây-Ninh để website của TNĐHH được phong phú và nhất là để các thế hệ tiếp nối sẽ được nhìn lại những hình ảnh lưu niệm cũng như được thuởng thức những áng văn chương của thế hệ trước.