Mới   đó   mà   nay   tám   chục   rồi
Ngỡ rằng mình mới mấy mươi thơi!
Làn da nhăn nhíu – chưa  căng mặt,
Mồm miệng mĩm xịm – chữa  sửa mơi.
Mái  tĩc  bạc  phơ  đen  mấy  chốc,
Hàm răng trụi lũi  mọc  bao  hồi!
Dancing  hết  xẩy  khơng buồn  nhảy,
Nhạc trẻ đầy mình  chẳng muốn chơi…
*
Nhạc trẻ đầy mình chẳng muốn chơi,
Sợ người ngáy ngủ, kẻ chê cười…
Rượu tây thua đế khơng thèm nhậu,
Phim tập trng thin lại thích coi.
V thuật thượng thừa, khơng đối thủ,
Cua rơ quá đát mấy ai mời
“Top Ten” siêu mẫu đang chờ gọi
Vạn thọ mà  vui sống cụ ơi!
 
Kỳ Vân Tiểu Lão