Yêu em tóc chảy dài lưng,
Yêu đơi mắt ướt rưng rưng sao trời,
Yêu đồi núi ngọc chơi vơi,
Yêu suối rĩc rách bồi hồi nửa đêm,
Yêu bờ mịn cỏ nhung mềm,
Yêu sương khuya rớt trên thềm mơi say,
Yêu em, gió thoảng ù tai,
Yêu hoa đơm đốm giăng đầy gối chăn,
Yêu em hồn bỗng theo trăng,
Xác phàm bỏ lại nằm lăn dưới đồi,
Yêu em! Yêu quá trời…ơi!!!

Hai Quẹo 10/2007