Thông tin

Hop CHS.TH.Tây Ninh Lần Thứ 14 ngày 12/2/2023 tại trường TH.Tây Ninh cũ

Sau 2 năm gián đoan vì covic ,ngày 12.2/2023 lúc 8 g sáng tại trường  Nam TH.Tây Ninh -bây giờ là trường TH.Cơ sở  Trần Hưng Đạo có buổi gặp mặt Thầy Cô và các CHS. từng  theo hoc nơi đây

Có khoảng 100 người từ các khóa tham dự  và 2 cô Trần thị Hường và Lâm thị Sắng. Khóa 1955 (đầu tiên năm nay ko có CHS…) ĐỌC TIẾP ….

Comments Off on Hop CHS.TH.Tây Ninh Lần Thứ 14 ngày 12/2/2023 tại trường TH.Tây Ninh cũ