Category Archives: Thông Báo

THƯ MỜI THAM DỰ TRẠI HÈ THÂN HỮU

LIÊN TRƯỜNG TÂY NINH THƯ MỜI THAM DỰ TRẠI HÈ THÂN HỮU CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC VIỆT NAM CỘNG HOÀ VÀO NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 2017 TỪ 10 GIỜ SÁNG ĐẾN 4 GIỜ CHIỀU TẠI MILE SQUARE PARK, FOUNTAIN … Continue reading

Posted in Thông Báo | Comments Off on THƯ MỜI THAM DỰ TRẠI HÈ THÂN HỮU

Thư mời tham dự cuộc du ngoạn Hậu Hội Ngộ LTTN

Posted in Thông Báo | Comments Off on Thư mời tham dự cuộc du ngoạn Hậu Hội Ngộ LTTN